Galeria

1.Zmiany skórne występujące w przebiegu gorączek plamistych
(SFG Spotted fever group rickettsiosis), ( fot. 1,2,3 ).

2.Chłoniak limfocytarny skóry ( Fot.1 ).

3.Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry ( Fot.1.)

4.Zapalenie stawu kolanowego

5.Inne zmiany skórne występujące w wyniku zakażenia krętkiem B. burgdorferii
występują bardzo rzadko i wymagają potwierdzenia serologicznego. ( Fot. 1,2,3 ).

Skip to content