Beneficjent

Logotyp szpital

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
tel. +48 82 5623100, +48 82 5623101, +48 82 5623145
Kancelaria
tel. +48 82 56 23 223, fax: +48 82 56 23 227
https://szpital.chelm.pl/

Skip to content